úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Úřední deska

dokumenty jsou zveřejňovány v zákonných lhůtách

[ tisk ]  


listek MZE Veřejná vyhláška OOP z 30. 8. 2019 - příloha č. 1
listek MZE Veřejná vyhláška OOP z 30. 8. 2019
listek VV MZE OOP z 6. 12. 2019 - příloha č. 1
listek E.ON-Příloha k Oznámení o přerušení dodávky el. energie 16. 7. 2020 v Zahrádkách
listek E.ON-Příloha k Oznámení o přerušení dodávky el. energie 16. 7. 2020 v Zahrádkách
listek E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 16. 7. 2020 v části Zahrádek
listek Program zasedání ZO dne 2. 7. 2020
listek Záměr prodeje pozemku v k. ú. Zahrádky
listek Závěrečný účet Obce Zahrádky rok 2019 - návrh
listek Konec období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
listek Veřejná vyhláška MZE z 2. 4. 2020 - příloha č. 1
listek Veřejná vyhláška MZE OOP z 2. 4. 2020
listek Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
listek Záměr prodeje a směny pozemků v k.ú. Horní Dvorce
listek Výroční zpráva o činnosti dle zák. č. 106/1999 Sb. - rok 2019
listek Oznámení Státního pozemkového úřadu o vyložení návrhu změn map BPEJ
listek Opatření obecné povahy č. 1/2015 (Změna č. 1) - úplný text
listek Veřejná vyhláška MZE OOP z 6. 12. 2019
listek Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Zahrádky na r. 2020-22
listek Návrh rozpočtu MŠ Zahrádky na rok 2020
listek Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zahrádky na rok 2020-22
listek Návrh rozpočtu obce Zahrádky na rok 2020
listek Tříkrálová sbírka hledá koledníky
listek Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
listek Sdělení obce Zahrádky
listek Veřejná vyhláška MZE z 3. 4. 2019 - příloha č. 1
listek Veřejná vyhláška MZE OOP z 3. 4. 2019
listek Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-21 Mateřské školy Zahrádky - návrh
listek Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019 MŠ Zahrádky - návrh
listek Střednědobý výhled rozpočtu Obce Zahrádky na rok 2019 - 2021 - návrh
listek Rozpočet Obce Zahrádky na rok 2019 - návrh
listek Výsledek voleb do zastupitelstva obce Zahrádky
listek Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy
listek Kalamitní kůrovcové desatero
listek Příloha PO MŠ
listek Výkaz Z a Z PO MŠ
listek Rozvaha PO MŠ
listek Oznámení dle Zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
listek Veřejnoprávní smlouva
listek Veř. vyhláška - Oznámení o vydání ÚP Zahrádky
listek Územní plán obce Zahrádky
listek Obec Zahrádky poskytuje občanům tyto služby:

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]