úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek E-podatelna

Jestliže chcete podat žádost o informaci dle zákona č.106/1999 přejděte na tuto stranu.

[ tisk ]  


Elektronická podatelna umožňuje přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s fyzickými a právnickými osobami.

Adresa podatelny:

obec@zahradky.cz

Kvalifikovaným certifikátem s oprávněním posílat elektronicky podepsanou poštu (e-mailem) jménem Obce Zahrádky disponuje pan Ing. Josef Kohout, starosta obce.

Certifikát je vystaven na e-mailovou adresu: obec@zahradky.cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:


Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.
Součástí zprávy o potvrzení je:
 • zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka městského úřadu
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor dokumentu (číslo jednací)

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Povolené typy souborů pro přijímání elektronické pošty:

 • dokument MS-Word s příponou .doc
 • dokument MS-Excel s příponou .xls
 • dokument Acrobat Reader s příponou .pdf
 • prostý text s příponou .txt
 • komprimované ZIP soubory s příponou .zip

Maximální velikost elektronického podání v jedné zprávě je 3 MB včetně příloh.
Zpráva, v níž je zjištěn škodlivý kód, není zpracována. Tato skutečnost je oznámena odesilateli, pokud lze ze zprávy zjistit jeho elektronickou adresu.

Právní předpisy, jimiž se řídí přijímání a odesílání zpráv prostřednictvím elektronické podatelny:


 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/2004, o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]