úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Obecní úřad listek Zákon 106/1999

[ tisk ]  


ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM


Obec Zahrádky v souladu s § 5 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje:
 1. Obec poskytuje informace prostřednictvím obecního úřadu, a to:
  1. zveřejněním
   • na úřední desce po dobu danou zákonem či po dobu jejich platnosti
   • v měsíčníku Zahrádecký zpravodaj, který je archivován v Obecní knihovně
    a kanceláři OÚ
  2. na základě žádosti, kterou podá fyzická či právnická osoba.


 2. Postup při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:
  • žádost se podává v kanceláři OÚ v úřední hodiny, které jsou v pondělí od 16 do 19 hod., a to ústně osobně, telefonicky (tel. č. 384 490 051) či nejlépe písemně (adresa: 378 53 Zahrádky 42) i elektronicky
  • v žádosti žadatel uvede svoje jméno, adresu, telefonní spojení a požadovaný způsob podání (písemně, nahlédnutím do spisu, pořízením kopie) a předání informace (osobně vyzvednutím či telefonicky v úřední hodiny v kanceláři OÚ, poštou)
  • o jejím podání a předání je na příslušném formuláři vyhotoven záznam
  • rozhodnutí OÚ o nevyhovění žádosti se doručuje do vlastních rukou žadatele


 3. Obec poskytuje informace na základě úhrady nákladů dle tohoto sazebníku:
  • kopírování černobílé A4 /A3 tisk na tiskárně PC
  • mzda odborného zaměstnance: 44,- Kč/hod.
  • telefonní spojení: dle tarifů SPT TELECOM
  • náklady na odborné posudky, odhady atp.: dle sazebníku poskytovatele
  • cestovní náklady: dle zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění
  • poštovné aj. poplatky: dle tarifů České pošty
  Pokud předpokládaná výše nákladů činí 30,- Kč a více, složí žadatel zálohu ve výši 50% předpokládaných nákladů..

 4. Postup při odvolání proti rozhodnutí OÚ a odmítnutí žádosti: Odvolání se podává starostovi obce v úřední hodiny OÚ, které jsou v pondělí od 16 do 19 hod., a to písemně na příslušném formuláři, který je k dispozici v tutéž dobu tamtéž

 5. Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za kalendářní rok je zveřejňována v únoru následujícího roku v Zahrádeckém zpravodaji

 6. Obec jedná a rozhoduje na základě těchto nejdůležitějších dokumentů, které jsou k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři OÚ, dokumenty uvedené pod bodem 6.2. byly zveřejněny v Zahrádeckém zpravodaji:
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
  • obecně závazných vyhlášek


Formulář žádost o informaci

Formulář žádost o informaci

Žadatel
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Požadovaná informace

Před odesláním musíte vyplnit všechny údaje! A opsat text z kontrolního obrázku!

      Kontrolní obrázek

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]