úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Zahrádecký zpravodaj listek Tiráž

[ tisk ]  


Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc obec Zahrádky, www.zahradky.cz. Adresa: 378 53 Zahrádky 42, tel. č. 384 490 051, e-mail: obec@zahradky.cz. IČO 00666564. Redakční rada Mgr. Eliška Čermáková. Autor záhlaví Zbyněk Honzal. Distribuci roznáškou do domácností místních předplatitelů, předplatné a prodej zajišťuje obecní úřad. Roční předplatné 60 Kč, cena jednoho výtisku 5 Kč. Redakční uzávěrka dne ..., náklad .. ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]