úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Obec listek Organizace a sdružení v obci

[ tisk ]  


Sbor dobrovolných hasičů

znak
IČO: 60820501
Evidenční číslo jednotky: 3303304
Založen: 1897 (původní hasičská zbrojnice postavena 1936, od roku 1966 umístěna do tehdy postaveného Obecního domu, čp. 42)
Starosta: Oto Barták.
Počet členů: 13
Činnost: sbor se každoročně účastní několika soutěží dobrovolných hasičských sborů.

ZO ČSŽ


Založena před několika desetiletími
Předsedkyně: Jaroslava Doskočilová
Počet členek: uváděn 18
Činnost: každoročně několik akcí pro děti (karneval, Pohádkový les, diskotéka), péče o veřejná prostranství v obci

Zahrádecký spolek, o. s.

znak
IČO: 60818468
Registrace: MV ČR dne 18. 3. 1996 čj. II/s-OS/1-29520/96-R
Založen: 1996
Předseda: Vladimír Doskočil.
Počet členů: 5 řádných, 2 mimořádní
Činnost: v letech 1996 - 1999 každoročně pořádal velikonoční a adventní koncert, velikonoční, podzimní a vánoční výstavu, květnovou pouť, letní country večery na trávníku, říjnovou drakiádu. Nepravidelně pořádal i další akce, např. sbírku pro Bosnu v roce 1996 a v letech 1997 - 1998 veřejnou sbírku na opravu pomníku padlým v 1. světové válce, který je umístěn na návsi a byl opraven k 80. výročí vzniku České republiky. Pro svoji činnost získal řadu grantů, jimi též pomohl realizovat projekt Výtvarné dílny Zahrádky. V roce 2000 činnost přerušil, v roce 2001 ji obnovil a každoročně pořádá drakiádu pro děti.

Na dobrých cestách, o. s.

znak
IČO: 266 09 436
založeno v prosinci 2002
předsedkyně: Eva Zadražilová
členové jsou po celé Greenway řemesel a vyznání na území Jihočeského kraje a kraje Vysočina, v Zahrádkách je sídlo
www.nadobrychcestach.cz


Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]