úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Zastupitelstvo obce listek Usnesení zastupitelstva listek Rok 2021

[ tisk ]  

Vyberte rok

Usnesení­ č. 18/2021

  Zastupitelé schválili výzvu k podání nabídek a návrh závazné smlouvy na akci „Zahrádky – připojení vrtu a úpravna vody.“

Usnesení­ č. 17/2021

  Zastupitelé schválili komisi pro hodnocení nabídek na akci „Zahrádky-připojení vrtu a úpravna vody“ ve složení: Petr Barták, Ing. Zdeněk Král, Mgr. Luboš Müller, Ing. Miroslav Urbánek

Usnesení­ č. 16/2021

  Zastupitelé schválili komisi pro otevírání obálek na akci „Zahrádky-připojení vrtu a úpravna vody“ ve složení: Petr Barták, Ing. Zdeněk Král, Ing. Lenka Procházková, Ing. Miroslav Urbánek, Mgr. Luboš Müller.

Usnesení­ č. 15/2021

  Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na akci „Zahrádky-připojení vrtu a úpravna vody“ 7 firem.

Usnesení­ č. 14/2021

  Zastupitelé rozhodli zadat administraci výběrového řízení na akci „Zahrádky-připojení vrtu a úpravna vody“ firmě PL realizace s.r.o.

Usnesení­ č. 13/2021

  Zastupitelé rozhodli prodat část pozemku p. č. 18/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Zahrádky, za cenu 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující

Usnesení­ č. 12/2021

  Zastupitelé schválili zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti PO MŠ Zahrádky ve výši 84 086, 41 Kč a rozhodli zisk rozdělit do rezervního fondu ve výši 64 086, 41 Kč a do fondu odměn ve výši 20 000 Kč.

Usnesení­ č. 11/2021

  Zastupitelé schválili zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti PO MŠ Zahrádky ve výši 24 970, 51 Kč a rozhodli zisk rozdělit do rezervního fondu ve výši 10 775, 91 Kč a do fondu odměn ve výši 14 194, 60 Kč. Výše odpisů bude převedena do investiční fondu.

Usnesení­ č. 10/2021

  Zastupitelé obce Zahrádky souhlasí s hospodařením Mateřské školy Zahrádky v roce 2020 a schvalují účetní závěrku ke dni 31. 12. 2020 bez výhrad.

Usnesení­ č. 9/2021

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021.

Usnesení­ č. 8/2021

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020

Usnesení­ č. 7/2021

  Zastupitelé přijali záměr prodat část pozemku p. č. 18/1 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Zahrádky

Usnesení­ č. 6/2021

  Zastupitelstvo obce Zahrádky určuje pro spolupráci Mgr. Luboše Müllera s pořizovatelem při zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Zahrádky.

Usnesení­ č. 5/2021

  Zastupitelstvo obce vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Usnesení­ č. 4/2021

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2020.

Usnesení­ č. 3/2021

  Zastupitelé schválili „Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace k 31. 12. 2020“ ze dne 28. 1. 2021.

Usnesení­ č. 2/2021

  Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit zpracování změny územního plánu obce Zahrádky

Usnesení­ č. 1/2021

  Zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]