úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Zastupitelstvo obce listek Usnesení zastupitelstva listek Rok 2020

[ tisk ]  

Vyberte rok

Usnesení­ č. 7/2020

  Zastupitelé schválili Pasport místních komunikací obce Zahrádky

Usnesení­ č. 6/2020

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávy finančního výboru za rok 2019.

Usnesení­ č. 5/2020

  Zastupitelé schválili „Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace k 31. 12. 2019“ ze dne 16. 1. 2020.

Usnesení­ č. 4/2020

  Zastupitelé rozhodli zadat zadání projektové dokumentace na zhotovení úpravny vody a připojení posilujícího vrtu firmě VAK projekt s.r.o. České Budějovice IČO: 28159721 za cenu 217 558 Kč včetně DPH.

Usnesení­ č. 3/2020

  Zastupitelé přijali záměr směnit pozemek p. č. 383/2 vodní plocha o výměře 66 m2 za část pozemku 389/1 v k. ú. Horní Dvorce (cesta) mezi pozemky 539/3, 389/3 a 388/3 a prodat pozemek p. č. st. 60 o výměře 118 m2 v k. ú. Horní Dvorce za minimální cenu 150 Kč/m2

Usnesení­ č. 2/2020

  Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu se zastupitelkou Mgr. Eliškou Čermákovou za účelem zpracování Zahrádeckého zpravodaje

Usnesení­ č. 1/2020

  Zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]