úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Zastupitelstvo obce listek Usnesení zastupitelstva listek Rok 2019

[ tisk ]  

Vyberte rok

Usnesení­ č. 11/2019

  Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z „Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jčk“ a spolufinancovat tento projekt z rozpočtu Obce Zahrádky.

Usnesení­ č. 10/2019

  Zastupitelé přijali záměr souhlasu se stavbou „Zahrádky 11 a 12 - přípojka NN“

Usnesení­ č. 9/2019

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.1/2019.

Usnesení­ č. 8/2019

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Výtvarné dílny Zahrádky za rok 2018.

Usnesení­ č. 7/2019

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2018 ze dne 31. 12. 2018.

Usnesení­ č. 6/2019

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2018.

Usnesení­ č. 5/2019

  Zastupitelé schválili „Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace k 31. 12. 2018“ ze dne 15. 1. 2019.

Usnesení­ č. 4/2019

  Zastupitelé schválili poplatek za TKO pro rok 2019 ve výši 500 Kč.

Usnesení­ č. 3/2019

  Zastupitelé pověřují starostu obce Ing. Miroslava Urbánka a místostarostu Petra Bartáka zastupováním k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

Usnesení­ č. 2/2019

  Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na akci „Stavební úpravy objektu č. p. 70 v obci Zahrádky - VI. etapa“-rekonstrukce kotelny čtyři firmy.

Usnesení­ č. 1/2019

  Zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]